↑ Terug naar Lidmaatschap

Opzeggen

U gaat een lidmaatschap aan met de HVV Hollandia voor de duur van een jaar, het verenigingsjaar duurt van 15 juni t/m 14 juni. U bent contributie verschuldigd over het gehele seizoen, ook bij blessures en tussentijdse opzegging.  Opzeggingen dienen voor 15 juni van het verenigingsjaar schriftelijk of per mail te geschieden via het postadres; HVV Hollandia, t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 2351 1620 EJ Hoorn.  Indien voor deze datum niet het lidmaatschap is opgezegd wordt het lidmaatschap van de HVV Hollandia stilzwijgend verlengd met een jaar.

Wet van Dam per 1 december 2011
Per 1 december 2011 is de Wet van Dam ook van kracht voor verenigingen. Deze wet voorkomt dat abonnementen etc. stilzwijgend weer voor een jaar mogen worden verlengd. Voor lidmaatschappen bij verenigingen is een mildere vorm van de wet van kracht. Deze betekent in feite dat lidmaatschappen stilzwijgend mogen verlengd, zoals dat tot nu toe al het geval was, onder voorwaarde dat leden hierover worden geinformeerd. Voor ons als vereniging betekent dit dat wij de plicht hebben om onze leden te informeren over de wijze waarop het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend wordt verlengd, behoudens tijdige opzegging en de wijze waarop kan worden opgezegd met bijbehorende informatie.