↑ Terug naar Club info

Vrijwilligersplicht

 

 H.V.V. Hollandia verhoogt contributie i.v.m. borg taakplicht                                  

 

Aan alle leden van H.V.V. Hollandia

H.V.V. Hollandia heeft een tekort aan vrijwilligers om de club effectief te runnen. Er is een groot gebrek aan medewerkers kantine- en keukendienst, scheidsrechters, gastheren of gastvrouwen en schoonmakers. Ook op andere gebieden begint het te knellen. Dit vinden wij niet acceptabel voor een vereniging van onze omvang met zoveel enthousiaste voetballiefhebbers.

 

Borg € 50,–

Het vrijwilligersbeleid is met ingang van het seizoen 2014-2015 vormgegeven, wat echter niet het gewenste resultaat heeft gehad. Dit heeft geleid tot het opstellen van nieuwe spelregels. Ieder lid krijgt een verhoging van € 50,– op zijn contributie welke teruggestort zal worden na het verrichten van twee diensten (in totaal minimaal 8 uur, het kan dus ook 4 x 2 uur zijn). Per gedane dienst (= na 4 uur) wordt er € 25,– teruggestort.

 

Voor wie geldt de Taakplicht?

De plicht geldt voor alle spelende leden van H.V.V. Hollandia van 6 tot 65 jaar. Speelt uw kind volgend seizoen in de C-junioren of in de D-, E- of F-pupillen dan heeft u als ouder de plicht de vrijwilligerstaak op u te nemen. Het maakt daarbij niet uit of één of meer van uw kinderen lid van onze vereniging zijn. Jeugdleden van 16 jaar en ouder dienen zelf een vrijwilligerstaak te vervullen m.u.v. een kantinedienst waarbij alcohol wordt geschonken. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

 

En voor wie geldt de plicht niet?

Alle huidige vrijwilligers voldoen op dit moment aan hun taakplicht en hoeven deze borg niet te voldoen. Het bestuur stelt een lijst samen met leden die ontheffing krijgen voor een taakplicht. Uiteindelijk besluit het bestuur welke leden onder de vrijstellingsregeling zullen vallen.

 

Wat verstaan wij NIET onder Taakplicht?

Sommige taken bij H.V.V. Hollandia zijn zo vanzelfsprekend en worden prima binnen de teams opgepakt, dat we niet van apart vrijwilligerswerk willen spreken. We noemen: spelers vervoeren naar uitwedstrijden, het vlaggen bij wedstrijden en de teamkleding wassen.

 

Opgeven diensten via de Taakplicht Agenda.

Alle leden worden gevraagd zich in te schrijven, via de taakplicht agenda, voor minimaal twee beschikbare diensten (in totaal 8 uur). Wij verzoeken u zich in te schrijven voor 1 dienst (= 4 uur) voor de winterstop en 1 (= 4 uur) na de winterstop. Wanneer uw dienst geaccepteerd wordt, krijgt u daar per email bericht van. Bij het niet op komen dagen voor een door u opgegeven dienst vervalt uw recht op teruggave van uw borg. Natuurlijk staat het u vrij, wanneer u toch niet kan, een vervanger te sturen. Borg wordt binnen 2 weken na het verrichten van de taak (= 4 uur) teruggestort.

 

Hoe meldt u zich aan?

Surf naar http://hollandia-voetbal.nl/taakplicht/

Vul uw gegevens in en klik daar de dienst aan welke u wilt doen. Schoonmaakdiensten staan niet in de agenda deze kunnen alleen via de mail geboekt worden. Schema en contactgegevens alsmede een beschrijving van de diensten vindt u in de bijlage bij de agenda.

 

Tot slot

Als u op ons Juliana sportpark rondloopt, zal het u niet zijn ontgaan: veel vrijwilligers doen hun uiterste best om het iedereen bij H.V.V. Hollandia naar de zin te maken. Denk aan materiaalmensen, bestuursleden, coördinatoren, de schoonmaakploeg, bar- en keukenmedewerkers, trainers, gastheren en -vrouwen, (bege)leiders, (assistent)scheidsrechters, publiciteitsmensen, kaartjesverkopers, wedstrijdsecretarissen, onderhoudsmensen, enzovoort, enzovoort.

Maar om H.V.V. Hollandia bruisend te houden, is regelmatige aanvulling van het vrijwilligersbestand noodzakelijk. Daarnaast is vrijwilligerswerk leuk om te doen en zorgt het voor sociale verbondenheid met onze club en onze leden. Hartelijk dank alvast voor uw inzet. Tot ziens bij úw club!

 

Namens het bestuur van H.V.V. Hollandia, Henk Droste, Secretaris.