«

»

Extra ledenvergadering!

Agenda extra Ledenvergadering maandag 11 september 2017 aanvang 20:00 uur in het Hollandia clubgebouw.

  1. Opening/mededelingen/vaststelling agenda
  2. Ingekomen stukken
  3. Contributie 2017-2018
  4. Ontwikkeling bundeling sportaccommodaties Hoorn
  5. Voorstel wijziging statuten Hollandia
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

 

Er kunnen nog wijzigingen en/of toevoegingen van agendapunten plaatsvinden.

 

Namens het Bestuur

Gerard Hubers

Verenigingsmanager