«

»

Jack van Es stopt per direct als voorzitter van Hollandia.

Persbericht.

De afgelopen weken heb ik nagedacht over mijn rol als voorzitter van Hollandia. Ik heb me de afgelopen maanden met plezier ingezet voor Hollandia. Ik heb ervaren dat de rol van voorzitter veelomvattend was en niet altijd eenvoudig. Het benodigde tijdsbeslag en de daaruit voortvloeiende verplichtingen zijn voor mij niet meer te combineren met mijn andere wensen. Ik wil meer tijd voor andere bezigheden. Ik wens Hollandia het allerbeste en op naar de 120 jaar.  

Jack van Es  

Gerard Hubers voorzitter ai.
Gerard Hubers zal naast zijn functie als verenigingsmanager voorlopig de taak als voorzitter ai. op zich nemen.  

Het bestuur van HVV Hollandia