«

»

Vrijwilligersbeleid HVV Hollandia 2018

Geachte leden van HVV Hollandia, 

Om alle activiteiten, werkzaamheden, etc. binnen de voetbalvereniging goed te laten verlopen, moeten veel dingen worden geregeld. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid van de vereniging.
De werkzaamheden die hierbij horen, zijn neergelegd bij de vrijwilligers coördinator.
Na een mooie zoektocht hebben wij de geschikte kandidaat gevonden en daarmee is deze vacature voor onze vereniging is vervult.

Vanaf heden is Jennifer Benit de nieuwe vrijwilligers coördinator van HVV Hollandia. Met het instellen van de vrijwilligers coördinator wordt met ingang van het jaar 2018 een eerste stap gezet in het implementatieplan voor een vernieuwd vrijwilligers beleid voor onze vereniging. En wordt tegelijkertijd met het oog op de toekomst het beleid rond onze vrijwilligers een permanente status gegeven.  

Jennifer Benit is een enthousiaste sportliefhebber die door haar ervaring met het aansturen en coördineren van verschillende taken en functies binnen een grote instelling, waar overigens ook de waardering voor vrijwilligers een speerpunt is, op een gestructureerde manier invulling kan geven aan deze vacature. Naast haar passie voor voetbal, o.a. bij AJAX waar zij bij alle thuiswedstrijden de vaste gastvrouw is in de bestuurskamer en de koninklijke Lodge in de Arena, draagt zij ook HVV Hollandia een warm hart toe en zal zij zich inzetten om het volledig beleid rond de vrijwilligers voor het Algemeen Bestuur op zich nemen.  

Er zal op termijn een vrijwilligers avond worden georganiseerd waar alle vrijwilligers voor zullen worden uitgenodigd om kennis te maken met Jennifer en vooral ook met elkaar. Daarnaast zal Jennifer in de aankomende tijd ook persoonlijk gesprekken plannen met o.a. de vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor onze vereniging in het kader van nadere kennismaking.

Voor vragen kun je direct terecht bij Jennifer,  is op de dinsdag en donderdag aanwezig bij Hollandia van 17:00-19:00, en is te bereiken via het mailadres;

vrijwilligerscoordinator@hollandia-voetbal.nl.

Het bestuur.